çapıq

çapıq
is.
1. Bədənin hər hansı bir yerində sağalmış zədə yeri, yara yeri, yarıq izi. Əjdərin alnında kiçik bir çapıq qalmışdı. S. Rəh.. Lətifin burnunun üstündəki çapıq olmasaydı, yəqin ki, hər şey çoxdan bəri yaddan çıxardı. H. Seyidbəyli.
2. Bir şeyin səthində uzunsov oyuq, cızıq. Stolun çapığı. Divarın çapığı. // Sif. mənasında. İri, çapıq bir daşı; Götürüb bu vaxt yerdən; Qəzəblə atdım suya. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • xədşə — ə. çapıq, sıyrıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Чепкен — (азерб. Çəpkən)  азербайджанский национальный костюм. «Чепкен»  вид верхней плечевой одежды азербайджанцев на подкладке, с ложными длинными рукавами. Чепкены в основном шили из тирьмы, бархата, а также различных шелковых парчевых тканей …   Википедия

  • mırtıx — (Gəncə, Qazax, Tovuz, Şəmkir) 1. çapıq (Qazax, Tovuz, Şəmkir) 2. dişsiz, dişi tökülmüş (Gəncə). – Yazığın dodağı bərk yaralınıf, mırtığ olajax (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axtalanmış — f. sif. 1. Axta edilmiş, erkəklik vəziləri çıxarılmış; burulmuş. Axtalanmış qoç. Axtalanmış xoruz. Axtalanmış heyvan tez kökəlir. – <Çapıq Əmrah:> Cəmiyyət də insan kimidir. Axtalanmış adamdan kişi çıxmadığı kimi, axtalanmış cəmiyyətdən də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəpkən — is. Qolları çapıq, qıraqları baftatı, astarlı qadın geyimi. . . Süzülüb sallanan kəlağayı <Kiçikbəyimin> incə vücudunun bir tərəfini tutmuş, çəhrayı çəpkəninin ancaq bir qolu görünürdü. Ç.. Dul arvadın vurtut əynində köhnə bir çəpkəni,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyümsov — sif. Göy rəngə çalan. Göyümtül göz. – Otağı göyümtül papiros tüstüsü bürüdüyündən adamların siması xəyal kimi dumanlı görünürdü. M. Hüs.. <Qaragünün> . . alnının sol tərəfində dərin göyümtül çapıq . . görünürdü. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyümtraq — sif. Göy rəngə çalan. Göyümtül göz. – Otağı göyümtül papiros tüstüsü bürüdüyündən adamların siması xəyal kimi dumanlı görünürdü. M. Hüs.. <Qaragünün> . . alnının sol tərəfində dərin göyümtül çapıq . . görünürdü. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyümtül — sif. Göy rəngə çalan. Göyümtül göz. – Otağı göyümtül papiros tüstüsü bürüdüyündən adamların siması xəyal kimi dumanlı görünürdü. M. Hüs.. <Qaragünün> . . alnının sol tərəfində dərin göyümtül çapıq . . görünürdü. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəz — 1. is. klas. Dəfə, kərə. Min can olaydı kaş məni dilşikəstədə; Ta hər birilə bir gəz olaydım fədasına. F.. Müddətdi həsrətəm bir gəz bəri bax; O xan gözlərinin sədəqəsi canım. Q. Z.. 2. is. Püstə, badam və ya qozdan hazırlanan kövrək şirniyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürətli — sif. Çox iti, çox yeyin, çox çapıq (hərəkət haqqında). Sürətli cərəyan. Sürətli qaçış. – Sürətli dalğalarla siz bizə yaxlaşınca; İçimizə həyatın cilvələri saçılır. M. Müş.. Tahirzadə sürətli addımlarla qabağa keçəndə hamı susdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”